I Know Who U R.....

Kau Aku Kita Berbeza

My Supporters

Facebook Supporters

SIFAT 20

Saturday, April 18, 2009


SIFAT 201-WUJUD
Ada.Wajid Tuhan ada,Mustahil Tuhan tidak ada
bukti Tuhan itu ada ialah alam keseluruhan ini.
Kalau Tuhan yang menjadikan alam ini ada tentulah
boleh menjadikan tidak ada.

2-QIDAM
Tuhan sifat qidam iaitu tiada permulaan adaNya.
Musrahil ada permulaan adaNya kerana kalau ada
permulaan adaNya maka samalah ia dengan makhluk.
Kalau ia sama dengan makhluk maka ia bukan Tuhan

3-BAQA
Tuhan bersifat baqa ialah kekal selama-lamanya
mustahil ia akan lenyap.Tuhan tidak mungkin habis.
Kalau habismaka siapakah yang menjadi Tuhan sesudahNya?
Tuhan kekal buat selama-lamanya dan ia akan mengekalkan
pula syuga dan neraka bersama penghuni-penghununya.

4-MUKHALAFATUHU TA'ALA HAWADIS
Tuhan bersifat mukhalafathu Ta'ala Lil Hawadis
erti-nya Tuhan berlainan dengan sekalian makhluk
mustahil ia serupa dengan makhlukNya.

5-QIYAMUHU BINAFSIH
Tuhan adalah berdiri sendiri tidak memerlukan
pertolongan orang lain.Kalau memerlukan pertolongan
orang lain maka Tuhan adalah lemah tidak sempurna dan
tidak berhak menjadi Tuhan

6-WAHDANIAH
Tuhan bersifat Wahdaniah ertinya Tuhan Allah Maha Esa.
Mustahil ia berlebihan(banyak).Kalau ia banyak tentu
timbul perselisihan atau perbezaan faham antara mereka
dan akan binasalah alam ini kerana yang satu menbawa ke
hilir dan yang lain menbawa ke hulu.

7-QUDRAT
Tuhan bersifat Qudrat ertinya, mustahil ia lemah(daif).
Kalau ia lemah tentu makhlukNya tidak akan terjadi dan
kalau lemah maka itu bukan Tuhan.

8-IRADAH
Tuhan bersifat Iradah ertinya sesuatu menurut kehendakNya
mustahil ia tidak menurut kehendakNya dan mustahil ia
dipaksa oleh kekuatan lain.Maka Ia bukan lagi Tuhan
kerana ia suatu yang lemah.

9-ILMU
Tuhan besifat Ilmu ertinya berpengetahuan.Tuhan tahu
seluruhnya yang telah dijadikanNya dan tahu yang akan
dijadikanNya mustahil Ia tidak tahu kalau Ia tidak
tahu tentulah Ia tidak dapat mengatur alam ini.

10-HAYAT
Tuhan bersifat dengan Hayat ertinya Hidup.Mustahil Ia
mati kalau Ia mati nescaya akan binasalah alam ini kerana
tiada yang mengemmudikanNya lagi.

11-SAMA'
Tuhan itu bersifat sama ertinya mendengar,mustahil adalah
sifat kekurangan,tidak masuk akal kalau Tuhan menpunyai
sifat kekurangan

12-BASHAR
Tuhan bersifat Bashar ertinya Melihat,mustahil Ia buta.
Buta ialah sifat kekurangan.Kalau Ia buta tentu kacau
bilau segala macam urusan-Nya

13-KALAM
Tuhan bersifat Kalam ertinya berkata-kata.Mustahil
Ia bisu.Kalau Tuhan bisu mustahil Iadapat memerintah
dengan baik.Tuhan menpunyai sifat berkata-kata.
Sifat-sifat ini termasuk sifat Kalam adalah sifat-sifat
Qadim yang bediri atas zat qadim iaitu ZatTuhan

14-KAUNUHU QADIRAN
Tuhan bersifat Kaunuhu Qadiran ertinya selalu
dalam keadaan berkuasa.Mustahil Ia dalam keadaan
lemah.Oleh kerana Tuhan menpunyai sifat Qudrat
maka Ia tetap selalu dalam keadaan berkuasa.
Tidak pernah berhenti sekelip mata pun.

15-KAUNUHU MURIDAN
Tuhan bersifat dengan Kaunuhu Muridan ertinya dalam keadaan
mengehendaki.Mustahil Ia dalam keadaan tidak berkehendak.

16-KAUNUHU 'AALIMAN
Tuhan bersifat dengan Kaunuhu 'Aaliman ertinya tetap
selalu dalam keadaan mengetahui.Mustahil Ia dalam keadaan
tidak mengetahuinya.

17-KAUNUHU HAYYAN
Tuhan bersifat Kaunuhu Hayyan ertinya Tuhan tetap
selalu dalam keadaan hidup.Mustahil Ia dalam keadaan
mati.Oleh sebab Tuhan mempunyai sifat Hayat maka Ia
selalu dalam keadaan hidup.

18-KAUNUHU SAMI'AN
Tuhan tetap selalu dalam kedaan mendengar.Mustahil
Ia dalam keadaan tuli.Oleh kerana Tuhan
mempunyai sifat Sami'an maka Ia selalu dalam
keadaan mendengar.

19-KAUNUHU BASHIRAN
Tuhan tetap selalu dalam Keadaan melihat.Mustahil
Ia dalam keadaan buta kerana Tuhan mempunyai sifat
Bashar maka Ia selalu dalam keadaan melihat.

20-KAUNUHU MUTAKALLIMAN
Tuhan bersifat Kaunuhu Mutakalimam ertinya Tuhan
tetap selalu dalam keadaan berkata-kata.Mustahil
Ia bisu.Oleh kerana Ia menpunyai sifat Kalam,Maka
Ia tetap selalu dalam keadaan berkata-kata.

AddThis Social Bookmark Button

Email this post


0 comments: to “ SIFAT 20

Visitor Referrer

 

Design by CempakaBiru